cauta in site

ISF organizeaza, la finalul lunii octombrie, o noua sesiune a cursului de Conciliator (SAL-FIN)

ISF - Institutul de Studii Financiare organizeaza, intre 30 octombrie si 24 noiembrie a.c., o noua sesiune a cursului de Conciliator (SAL-FIN). Acesta se adreseaza viitorilor conciliatori, persoane fizice, care doresc sa dispuna de cunostintele si aptitudinile necesare in domeniul procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor sau al solutionarii judiciare a litigiilor in materie de consum, precum si de o buna intelegere generala si specifica a legislatiei sectorului financiar si a legislatiei referitoare la protectia consumatorilor, persoane care sunt independente si impartiale.

Acestia vor putea fi Conciliatori si inscrisi in Registrul Conciliatorilor al SAL-FIN. Pentru inscriere in acest registru persoana fizica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) a absolvit studii superioare de lunga durata, atestate cu diploma de licenta;
c) dispune de o buna reputatie;
d) are pregatire profesionala in solutionarea alternativa a litigiilor, atestata/certificata de catre un organism legal abilitat in acest sens;
e) detine competente profesionale in domeniul solutionarii alternative a litigiilor si in domeniul in care isi va desfasura activitatea de conciliere, respectiv, dupa caz, asigurari si/sau pensii private si/sau piata de capital; dovada acestor competente profesionale se face printr-un certificat de competente emis de Institutul de Studii Financiare in urma examinarii si/sau evaluarii candidatului;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru alte infractiuni, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare, probata prin certificat de cazier judiciar;
g) nu a fost sanctionata in ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobarii/avizului pentru ocuparea functiei/pozitiei detinute;
h) nu este asociat sau actionar, nu desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui contract de mandat/de colaborare, in cadrul societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, al societatilor de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operatiuni cu instrumente financiare, societatilor de servicii de investitii financiare, organismelor de plasament colectiv, societatilor de administrare a investitiilor;
i) nu este membru in organele de conducere ale asociatiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protectia consumatorului;
j) a depus cererea de inscriere tip impreuna cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;
k) a fost validata, prin vot, de catre Colegiul de coordonare, ca urmare a analizarii documentelor ce au stat la baza cererii si sustinerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare.

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nebancar, denumita in continuare SAL-FIN, este constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, denumita in continuare OG nr. 38/2015, si ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit regulamentului privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) si a procedurilor specifice subsecvente.

Mai multe detalii despre program si modalitatea de inscriere sunt disponibile pe site-ul ISF.